+420 605-567-231
0
0

Váš nákupní košík je prázdný!

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek firmy L&I s.r.o. Ke každému zboží zakoupenému u firmy L&I s.r.o. (dále jen prodávající) je přikládána faktura která slouží zároveň jako list záruční. Objednáním a převzetím zboží kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem L&I s.r.o. a potvrzuje, že byl s nimi seznámen.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

• Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

• Při nákupu zboží přes e-shop má zákazník podle § 53 občanského zákoníku právo nové zakoupené zboží bez udání důvodu do 14 dnů od data vystavení faktury vrátit (odstoupit od smlouvy). Obchodník mu pak podle zákona musí vrátit peníze.

• Záruční lhůta je stanovena v souladu s obchodním a občanským zákoníkem, pokud není uvedeno, nebo sjednáno smluvními stranami jinak. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Délka záruky na vyměněné zboží je minimálně 6 měsíců. Kupující dostane reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

• Zboží reklamované do tří dnů od jeho zakoupení v L&I s.r.o. je reklamováno přednostně výměnou za nový kus. Není-li zboží na výměnu k dispozici, je na reklamované zboží vystaven dobropis.

• Informace o technických parametrech a kompletnosti dodávaných produktů firmou L&I s.r.o. se v případě rozdílů řídí výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udávaných výrobcem a nejsou důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.

• Prodávající zajistí řešení reklamace opravou nebo náhradou za zboží jiné, obdobné, se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry nebo finanční náhradou s přihlédnutím k aktuální tržní hodnotě zboží.


NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZANIKÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH

• Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.

• Vady vzniklé běžným používáním.

• Nesprávným použitím výrobku.

• Není-li zboží v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží.

• Porušením ochranných pečetí a nálepek, poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).

• Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.

• Neodbornou nebo nevhodnou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

• Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

• Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.

• Zboží bylo poškozeno živly.


KUPUJÍCÍ JE POVINEN

• Při uplatňování reklamace je nezbytné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

• Oznámení o reklamaci je kupující povinen učinit písemně.

• Každá reklamační zásilka k prodejci musí obsahovat soupisku zasílaného zboží. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že nebude uznána jeho pozdější reklamace rozdílu počtu kusů jím odeslaných a prodejcem přijatých.

• Kupující je povinen zabezpečit doručení zboží do reklamačního oddělení L&I s.r.o. před vypršením záruční doby. V opačném případě prodejce může takovou reklamaci zamítnout a vrátit.

• Reklamované zboží může být zamítnuto, obsahuje-li neoriginální nálepky, popisky a jiná znečištění.

• Prodávající neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným zacházením a použitím,  jenž jsou v rozporu s pokyny výrobce. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případech neoprávněného zásahu.

• Reklamované zboží musí být dodáno v originálním nepoškozeném obalu s veškerou dokumentací poskytnutou kupujícímu při dodání zboží.

• Reklamace bude vyřízena do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávajícího.

• Kupující zasílá zboží prodávajícímu na své náklady. Prodávající vrací opravené nebo vyměněné zboží na své náklady.

• Adresa pro doručování reklamovaného zboží je: L&I s.r.o., Na Kopečku 141, 54101 Trutnov


ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.


0